„Timpul zboară atunci când faci ce-ți place." Așa să fie?

„Starea de flux este sentimentul global pe care o persoană îl trăieşte atunci când este implicată total în acţiune. În starea de flux, persoana intră într-o zonă de experienţă optimală în care este complet absorbită de activitatea pe care o realizează, acordă o atenţie nemijlocită îndeletnicirii respective, concentrarea atenţiei este atât de mare încât câmpul conştiinţei se îngustează, reţinând doar ceea este legat de acţiunea imediată, percepţiile şi gândurile irelevante sunt eliminate; pierde noţiunea spaţiului şi a timpului. În această stare, persoana percepe un echilibru perfect între solicitările sarcinii şi abilităţile necesare pentru face faţă provocărilor acesteia, are sentimentul de control potenţial asupra sarcinii şi a mediului. Oamenii sunt atât de implicaţi în activitate încât nimic altceva nu mai contează; experienţa în sine este atât de plăcută încât se angajează în acea activitate chiar dacă are costuri mari, numai pentru satisfacţia realizării ei” (Csikszentmihalyi, 1990, p. 67).